Wij zijn een centrum voor de vervanging van contactlenzen en wij verkopen rechtstreeks aan de verbruiker, die contactlenzen draagt. Als centrum voor de vervanging van contactlenzen kunnen wij u uitsluitend contactlenzen verkopen, die u door een deskundige werden voorgeschreven en die u gewoonlijk zonder problemen draagt. Wanneer u verdergaat met uw bestelling, dan bevestigt u dat u zonder problemen de gekozen contactlenzen draagt waarvoor u over een geldig voorschrift beschikt.

Alle producten en commentaren voorgesteld op deze internetsite hebben tot doel u te informeren. Laat uw ogen regelmatig door een specialist onderzoeken en houd u voor een correct gebruik van uw contactlenzen steeds aan de onderrichtingen van een deskundige van de ogen.

INDIEN U EEN ONVERKLAARBARE HINDER, TRANERIGHEID OF EEN VERANDERING VAN HET GEZICHTSVERMOGEN ONDERVINDT OF INDIEN U ROODHEID ONTDEKT, DAN NEEMT U ONMIDDELLIJK UW ONTACTLENZEN UIT EN RAADPLEEGT U EEN DESKUNDIGE VAN DE OGEN VOOR U OPNIEUW UW CONTACTLENZEN GAAT DRAGEN.