Då det är kontaktlinser som är till försäljning, betonas att FÖRETAGET är ett centrum för förnyande av kontaktlinser och att det säljer direkt till kunder som använder dessa. I egenskap av centrum för förnyande, säljer FÖRETAGET endast kontaktlinser som kunden är van vid att bära och som har skrivits ut på recept av en fackman.

Genom att bekräfta sin beställning bekräftar kunden att de valda linserna kan bäras utan problem, samt att det för de valda linserna finns ett recept som inte är äldre än ett år och som är utskrivet av en ögonläkare.
Kunden rekommenderas att regelbundet låta undersöka ögonen av en specialist och att strikt följa instruktionerna för användning av kontaktlinser.

VID OFÖRKLARLIGT OBEHAG, TÅRÖGDHET, FÖRÄNDRAD SYN ELLER RODNAD, SKA DU GENAST TA UT KONTAKTLINSERNA OCH RÅDFRÅGA EN ÖGONLÄKARE INNAN DU ÅTER ANVÄNDER DINA LINSER.