2341070068 / 6974532100

Επιστροφές και Εξυπηρέτηση

Επιστροφές και Εξυπηρέτηση

«Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από οποιαδήποτε σύμβαση εξ αποστάσεως, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, εντός δεκατεσσάρων  εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πληροφόρησης» (ΚΥΑ Ζ1-891(ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013). Ισχύει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Η επιστολή πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:
LENS SERVICE BVBA
123Optic.com
Textielstraat 26,
B-8790 Waregem
service@123Optic.com
 
και πρέπει να περιέχει  τα εμπορεύματα που υπόκεινται στο δικαίωμα επιστροφής. Παρακαλείσθε να επισυνάψετε αν είναι δυνατόν ένα αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης.
Το κόστος που σχετίζεται με την αποστολή επιβαρύνει τον καταναλωτή.
Η επιστροφή ποσού θα γίνει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που το 123Optic.grενημερώθηκε σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης. Οι επιστροφές γίνονται χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή.
Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η παράδοση των αγαθών, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει ή να τα θέσει στη διάθεση του προμηθευτή σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους χρόνους που ορίζονται στη σύμβαση. Η προθεσμία για την επιστροφή των εμπορευμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών αυτών. Ως λήξη της προθεσμίας επιστροφής των αγαθών νοείται η χρονική στιγμή παράδοσης στο ταχυδρομείο ή στον ταχυμεταφορέα. Για τις συμβάσεις για την πώληση των αγαθών, εφόσον έχει υπάρξει παράδοση των εμπορευμάτων, η ουσιαστική ακεραιότητα του αγαθού που πρέπει να επιστραφεί είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
Καλώς ήρθατε στο 123Optic
Επιλέξτε χώρα και γλώσσα
Φόρτωση…