μενού
Καλάθι Καλάθι
Delivery time Αξιόπιστη και γρήγορη αποστολή
Free delivery Δωρεάν παράδοση από τα 99€
Customer Service Εξυπηρέτηση Πελατών: info@123optic.gr
μενού
Καλάθι Καλάθι
Delivery time Αξιόπιστη και γρήγορη αποστολή
Free delivery Δωρεάν παράδοση από τα 99€
Customer Service Εξυπηρέτηση Πελατών: info@123optic.gr

Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

 
Αξιότιμη κυρία, κύριε,
η παρούσα γνωστοποίηση παρέχεται για την ιστοσελίδα “www.123Optic.gr” (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ιδιοκτησίας και διαχείρισης από την εταιρεία LENS SERVICE BVBA, με έδρα στο Kasteleinsstraat 11, 9150, Kruibeke (Βέλγιο) (εφεξής, «123Optic» ή η «Εταιρεία»), με την ιδιότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας, και όχι και άλλων ιστοσελίδων που ενδεχομένως επισκέφθηκε ο χρήστης μέσω συνδέσμων. Η γνωστοποίηση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους που αλληλεπιδρούν με τις σελίδες της Ιστοσελίδας, τόσο σε εκείνους που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα χωρίς την πραγματοποιήσουν καμία εγγραφή, όσο και εκείνους που, αφού ακολουθήσουν την προγραμματισμένη διαδικασία, εγγράφονται στην Ιστοσελίδα και απολαμβάνουν των online υπηρεσιών που εξασφαλίζονται μέσω αυτής.
 
Η παρούσα γνωστοποίηση παρέχεται κατά την έννοια του Νόμου 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006) για την «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών» καθώς και σύμφωνα με την οδηγία 95/46 / ΕΚ του Συμβουλίου που αναφέρεται στον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
 

Cookies

Είναι δυνατή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χωρίς να απαιτείται η παράθεση καμιάς προσωπικής πληροφορίας.
 
Ωστόσο, τα πληροφοριακά συστήματα και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας αποκτούν, κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σύμφυτη με τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.
 
Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συνδεθούν με συγκεκριμένα άτομα, αλλά θα μπορούσαν, από την ίδια τη φύση τους, να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη μέσω επεξεργασίας ή συσχετίσεων.
 
Σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα, οι διευθύνσεις URL των αναζητούμενων πόρων, η ώρα του αιτήματος, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να υποβληθεί το αίτημα στο διακομιστή, το μέγεθος του απαντητικού αρχείου, κλπ.
 
Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για να εξαχθούν ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας (μεταξύ των οποίων, ειδικότερα, ο αριθμός των προσβάσεων), καθώς και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας, και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.
 
Σ’ αυτή τη διαδικασία δεν έχει προγραμματιστεί η επεξεργασία των πληροφοριών απευθείας ταυτοποίησης.
 
Δεν γίνεται καμία χρήση cookies για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών.
 
Η χρήση των λεγόμενων session cookies λειτουργίας (τα οποία δεν αποθηκεύονται μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει) περιορίζεται αυστηρά σε μετάδοση αναγνωριστικών (αποτελούμενη από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον server) αναγκαίων για να επιτρέπεται η ασφαλής και αποτελεσματική εξερεύνηση της ιστοσελίδας.
 
Το 123Optic χρησιμοποιεί επίσης λύσεις λογισμικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των online υπηρεσιών του. Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της Ιστοσελίδας και τη συλλογή σχετικών πληροφοριών για τις ανάγκες των χρηστών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ευκολία χρήσης και η ποιότητα των online υπηρεσιών μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς (τα λεγόμενα cookies analytics).
 
Για την πραγματοποίηση των αναλύσεων αυτών, συλλέγονται ανώνυμα και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία. Πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα σχετικά με τις συνδέσεις και τις ροές πρόσβασης σχετικών με τον browser που χρησιμοποιείται από τους χρήστες, τον αριθμό των επισκέψεων και των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης και η συμπεριφορά των επισκεπτών όπως καταγράφονται από το αντίστοιχο browser. Μπορεί επίσης να ανιχνευθεί η διεύθυνση IP των επισκεπτών στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων.
 
Τα δεδομένα αναλύονται για τους ακόλουθους συγκεκριμένους σκοπούς:
•     Να διαπιστωθεί ο αριθμός των επισκεπτών,
•     Να προσδιοριστούν εκείνες οι περιοχές της Ιστοσελίδας που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους επισκέπτες της,
•     Να αναλυθεί η προέλευση των επισκεπτών, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο,
•     Να προσαρμοστούν οι συστάσεις για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους.
 
Η επεξεργασία που υποδεικνύεται παραπάνω συνεπάγεται τη χρήση μόνιμων cookies.
 

Εγγραφή:

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται στην περίπτωση εγγραφής (Login) θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την παροχή πρόσβασης στην ασφαλή περιοχή της Ιστοσελίδας, όσο και για τη χρησιμοποίηση των online υπηρεσιών που παρέχονται από το 123Optic.
 
Τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα γνωστοποίηση.
 

Παραγγελίες:

Στην περίπτωση που πραγματοποιείται μια παραγγελία καταγράφονται επίσης ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. η διεύθυνση IP από την οποία προήλθε η συναλλαγή, ο χρόνος του αιτήματος, ο τύπος του browser που χρησιμοποιήθηκε, κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η ευθύνη στην περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών παραβάσεων σε βάρος της Ιστοσελίδας ή / και σε βάρος οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, κατόπιν πρωτοβουλίας των αρμόδιων ανακριτικών αρχών, σύμφωνα με το νόμο.
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατά την έννοια του Νόμου 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α’/28.6.2006)

Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα ιδιοκτησίας και διαχείρισης από την Lens Service BVBA («123Optic» ή η «Εταιρεία»), καθώς και η πιθανή στη συνέχεια αγορά προϊόντων που διατίθενται από το 123Optic μέσω της Ιστοσελίδας, θα συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που θα μας υποδειχθούν από εσάς. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με την παρούσα προτιθέμεθα να σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία, κάτοχος της Ιστοσελίδας και με την ιδιότητα του Ιδιοκτήτη, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.
 

Άρθρο 1. Τυπολογία των Δεδομένων που συγκεντρώνονται

Κατά τη φάση της Εγγραφής συγκεντρώνονται τα εξής στοιχεία:
•     Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ,
•     Στοιχεία επαφής, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης email και του τηλεφώνου,
•     Διεύθυνση τιμολόγησης και διεύθυνση αποστολής.
 

Άρθρο 2. Σκοπός της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής τους στα μητρώα της Εταιρείας) στοχεύει αποκλειστικά προς τους ακόλουθους σκοπούς:
 
α) να εξασφαλίσει την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και την αγορά των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από την 123Optic μέσω της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, να εκπληρώσει με τρόπο ορθό και έγκαιρο όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μ’ εσάς, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο ή κανονισμούς όπως ισχύουν, ειδικότερα, αναφορικά με το φορολογικό πλαίσιο, καθώς και της δημόσιας ασφάλειας,
 
β) για διοικητικού και λογιστικού τύπου σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης πιθανής διαβίβασης μέσω email των τιμολογίων της 123Optic ή / και εταιρειών που συνδέονται με την ίδια στην παροχή της υπηρεσίας,
 
γ) να στείλει ενημερωτικά δελτία της εταιρίας μας.
 

Άρθρο 3. Η μεταβίβαση των στοιχείων και οι συνέπειες σε περίπτωση έλλειψης συναίνεσης στην επεξεργασία:

Η μεταβίβαση στοιχείων για την εγγραφή στην Ιστοσελίδα είναι καθαρά προαιρετική, αλλά είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην ασφαλή περιοχή της Ιστοσελίδας και, ως εκ τούτου, για την αγορά των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τη 123Optic μέσω της Ιστοσελίδας.
 
Κατά συνέπεια, η εγγραφή συνεπάγεται τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης και για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς, όπως αναφέρεται στα σημεία «a» και «b» του προαναφερθέντος άρθρου 2.
 
Αναφορικά με τους άλλους σκοπούς της επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 2, σημειώνουμε ότι η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων είναι καθαρά προαιρετική. Ωστόσο, η μη συναίνεση θα συνεπάγεται τις συνέπειες που περιγράφονται παρακάτω.
 
Ειδικότερα, η μη σύμφωνη γνώμη στην επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του άρθρου 2γ που παραπάνω, θα καταστήσει αδύνατο σ’ εσάς να λαμβάνετε πληροφοριακές ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από την Εταιρεία μας.
 
Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα, είναι κατανοητό ότι, σε περίπτωση άρνησής σας να συναινέσετε στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η Εταιρεία μας μπορεί ούτως ή άλλως να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας με μοναδικό σκοπό να ανταποκριθεί στην ορθή τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον ισχύοντες νόμους.
 
Σημειώνουμε επίσης, ότι η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας τα στοιχεία της σύμφωνης γνώμης κατά τη στιγμή κάθε νέας εισόδου στον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα.
 

Άρθρο 4. Μέθοδοι επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα γίνεται κυρίως με τη βοήθεια ηλεκτρονικών ή ούτως ή άλλως αυτοματοποιημένων μέσων, κατά τον τρόπο και με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των ίδιων των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ειδικότερα, θα λαμβάνονται όλα τα τεχνικά, ηλεκτρονικά, οργανωτικά, υλικοτεχνικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, όπως προβλέπεται από τον προαναφερθέντα νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων όπως προβλέπεται από το νόμο, επιτρέποντας την πρόσβαση αποκλειστικά στα άτομα που είναι επιφορτισμένα από τον ιδιοκτήτη ή τους υπεύθυνους που ορίζονται από τον ιδιοκτήτη για την επεξεργασία.
 
Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και οι μέθοδοι επεξεργασίας θα είναι συναφείς και δεν θα πάνε πέρα από το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται και των προϊόντων που εμπορεύονται.
 
Επιπλέον, τα δεδομένα θα διαχειρίζονται και θα προστατεύονται σε περιβάλλον όπου η πρόσβαση είναι υπό συνεχή έλεγχο.
 

Άρθρο 5. Επικοινωνία και διάδοση των δεδομένων:

Τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν:
 
α) σε όλα εκείνους τους ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Αρχών) που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στη βάση νομοθετικών ή διοικητικών αποφάσεων,
 
β) στις εταιρείες ή σε τρίτους εμπλεκόμενους, υπεύθυνους των υπηρεσιών αποθήκευσης, συσκευασίας, αποστολής ή / και παράδοσης των προϊόντων που αγοράζονται μέσω της Ιστοσελίδας,
 
γ) στα ταχυδρομεία, ή ταχυμεταφορείς επιφορτισμένων για την παράδοση των προϊόντων που αγοράσθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας,
 
δ) στις τράπεζες και τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα εθνικά ή διεθνή δίκτυα πληρωμής μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι online πληρωμές των προϊόντων που αγοράσθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας,
 
ε) σε εταιρείες, συμβούλους και επαγγελματίες που ενδεχομένως είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση, τη συντήρηση, την ενημέρωση και, σε γενικές γραμμές, τη διαχείριση του hardware και του λογισμικού της 123Optic ή των οποίων η Εταιρία κάνει χρήση για την παροχή των υπηρεσιών της,
 
στ) σε εταιρείες ή παρόχους Internet, επιφορτισμένων με την επεξεργασία ή / και την αποστολή εγγράφων ή / και πληροφοριακού υλικού για λογαριασμό της Εταιρείας,
 
ζ) σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλό μας, με έδρα στην Ιταλία ή στο εξωτερικό, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους οπτικούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που ανήκουν στο δίκτυο διανομής μας, οι οποίοι θα μπορούν να τους χειριστούν αποκλειστικά ως εξωτερικοί υπεύθυνοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της 123Optic για τους σκοπούς που παρατίθενται στο άρθρο 2,
 
η) σε όλους εκείνους τους δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα (γραφεία νομικά, διοικητικά και φορολογικά, δικαστήρια, εμπορικά επιμελητήρια, Επιμελητήρια και Γραφεία Εργασίας, κλπ.), αν η κοινοποίηση είναι απαραίτητη ή λειτουργική για την ορθή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο.
 
Οι πληροφορίες που σας αφορούν δεν θα αποκαλυφθούν, παρά μόνο σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
 

Άρθρο 6. Ιδιοκτήτης και Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Ιδιοκτήτης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία Lens Service BVBA, με έδρα στο Kasteleinsstraat 11, 9150, Kruibeke (Βέλγιο).
Όλα τα αιτήματα και τα ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορούν να απευθύνονται στον Ιδιοκτήτη ή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, στις ακόλουθες διευθύνσεις:
a) Lens Service BVBA, Kasteleinsstraat 11, 9150, Kruibeke (Β),
b) Διεύθυνση mail: service@optic.com
 

Άρθρο 7. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ορθή παροχή των υπηρεσιών και η πώληση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από την εταιρεία μας.
 
Σε περίπτωση διαγραφής, αποκλεισμούς ή απενεργοποίησης λόγω μη χρήσης του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν, ακόμη και από τρίτους στους οι πληροφορίες αυτές έχουν κοινοποιηθεί, σε συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις για τη διατήρηση λογιστικών βιβλίων ή για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας.
 
Σε κάθε περίπτωση, εννοείται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το νόμο και από τις απαιτήσεις της Εγγυήτριας Αρχής για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα προσωπικά δεδομένα θα μετατρέπονται σε ανώνυμη μορφή, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται, έστω και έμμεσα, η αναγνώριση των εν λόγω προσώπων.
 

Άρθρο 8. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να:
α) έχετε την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και την κοινοποίησή τους με κατανοητό τρόπο,
 
β) λαμβάνετε από τον Ιδιοκτήτη ή τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων:
- πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας, με τη λογική που εφαρμόζεται στην περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων,
- αναφορά της ταυτότητας του Επικεφαλής της επεξεργασίας δεδομένων και των υπευθύνων, καθώς και ενδεχομένως του εκπροσώπου που ορίζεται από έναν παράγοντα ξένο ως προς την επεξεργασία των δεδομένων στην Ελλάδα,
- αναφορές σχετικά με τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα ή που μπορούν να γίνουν γνώστες των δεδομένων με την ιδιότητα του εκπροσώπου που ορίσθηκε στην επικράτεια του κράτους, των διευθυντών ή των υπευθύνων,
 
γ) εξασφαλίσετε:
- την ενημέρωση, τη διόρθωση ή την προσαρμογή των δεδομένων που σας αφορούν,
- την ακύρωση, το μετασχηματισμό με ανώνυμο τρόπο ή το μπλοκάρισμα των δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, περιλαμβανομένων εκείνων που απαιτείται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή που υπέστησαν επεξεργασία στη συνέχεια,
- την επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα προηγούμενα σημεία έχουν τεθεί υπόψη και όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή διανεμήθηκαν τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η απαίτηση αυτή αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων που είναι σαφώς δυσανάλογα σε σχέση με το προστατευόμενο δικαίωμα,
 
δ) να αντιτεθείτε, εν όλω ή εν μέρει:
- για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, μολονότι είναι σχετική με σκοπό της συλλογής,
- στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, που προβλέπεται για λόγους εμπορικών πληροφοριών ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή άμεσης πώλησης ή για την διεξαγωγή ερευνών αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.
 
Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή με αίτηση στον Ιδιοκτήτη ή τον Υπεύθυνο. Η αίτηση μπορεί να σταλεί στον Ιδιοκτήτη ή τον Υπεύθυνο ανά πάσα στιγμή, με συστημένη επιστολή, ή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: service@123Optic.com.