menu
Indkøbskurven Indkøbskurven
Delivery time Pålidelig & hurtig levering
Free delivery Fragtfri fra 740 kr
Customer Service Kundeservice: service@123optic.com
menu
Indkøbskurven Indkøbskurven
Delivery time Pålidelig & hurtig levering
Free delivery Fragtfri fra 740 kr
Customer Service Kundeservice: service@123optic.com
Indlæser...

1. Indledning

Dette websted https://www.lensonline.be gør brug af cookies. Lens Service BVBA NV (KBO 0534.902.837, Textielstraat 26, 8790 Waregem) er ansvarlig for brugen, administrationen og bearbejdelsen af de personlige data, vi er kommet i besiddelse af ved at gøre brug af disse cookies.

Disse persondata behandles udelukkende i overensstemmelse med (i) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF, bedre kendt som den generelle forordning om databeskyttelse eller General Data Protection Regulation (GDPR) samt med (ii) al relevant national lovgivning.

Med denne cookiepolitik kommunikerer vi gennemskueligt om brugen af disse cookies og de persondata, vi på denne måde bearbejder. Denne cookiepolitik er til enhver tid elektronisk til rådighed på dette websted under rubrikken ”cookie policy”. Lens Service BVBA forbeholder sig ret til at ændre denne cookiepolitik. Enhver ændring vil blive bekendtgjort på webstedet.

For yderligere oplysninger om, hvordan vi beskytter dine persondata, henviser vi til vores privatlivspolitik.

2. Hvad er cookies, og hvorfor bruger vi dem?

Cookies er små datafiler, der består af bogstaver og tal, som din browser gemmer på din computers, tablets, smartphones eller andet elektroniske apparats harddisk, når du besøger og/eller konsulterer et websted. Ved hjælp af disse cookies kan et websted genkende unikke brugere for på denne måde at tilbyde en bedre brugeroplevelse. Brugen af cookies forbedrer brugeroplevelsen ved f.eks. at huske, hvilke varer du har anbragt i din indkøbskurv, eller hvilken sprogindstilling du engang har valgt. Andre cookies kan anbringes af en tredjepart, f.eks. Google, for at måle brugen af et websted.

Cookies sørger for en bedre brugeroplevelse på vores websted, således at dette fungerer optimalt, som du forventer det. Endvidere gør de det muligt for os hele tiden at forbedre vores websted for til stadighed bedre at kunne afstemme vores tilbud til dine behov. På denne måde kan vi også sikre, at de annoncer, du ser, er bedre afstemt efter dig og dine interesser.

3. Administration af cookies

Cookies kan til enhver tid ændres i enhver browser. For at gøre det skal du følge nedenstående instruktioner, der er afhængige af din browser.

Du kan altid ændre brugen af cookies og/eller slå den fra. Ved hjælp af din browser kan du automatisk eller manuelt ændre eller angive, hvilke cookies der må anbringes. Du kan også indstille din browser sådan, at du altid får en meddelelse, når der installeres en cookie.

Hvis cookies slås helt fra, kan dette have en negativ følge for brugeroplevelsen på vores websted, og det kan endog føre til, at webstedet fungerer dårligere

4. Cookies og dit samtykke

Brugeren skal altid give sit samtykke, inden der anbringes og benyttes oplysninger fra cookies. Der findes en undtagelse for cookies (funktionelle eller nødvendige), det er uundværlige for funktionen af den tjeneste, du har anmodet om. Dette betyder, at vi er nødt til at benytte disse cookies for at kunne efterkomme din anmodning.

Dit samtykke kræves således ikke til anvendelse af disse funktionelle eller nødvendige cookies. De falder inden for rammerne af Lens Service BVBA’s rimelige interesse.

Vi beder imidlertid om dit samtykke til ikke-nødvendige cookies. Dit samtykke skal så:

 • Tillade, at vi kan anbringe disse cookies. Uden dit samtykke kan vi ikke gøre det.
 • Være tilstrækkeligt informeret. Således, at du klart ved, hvilke cookies der anbringes og hvorfor.
 • Være udtrykkeligt. Vi skal have dit utvetydige samtykke til at anbringe bestemte cookies.
 • Være specifikt. Du skal have valget mellem de forskellige (kategorier af) cookies og vide, hvorfor de forskellige kategorier anbringes.

Ikke-funktionelle eller ikke-nødvendige cookies anbringer vi kun, hvis du har givet os dit samtykke til det. De er adskilte fra vores websteds nødvendige funktion. Ved disse cookies forstår vi:

 • Analytiske cookies
  Disse cookies anbringes med det formål at indsamle statistiske data som f.eks. antallet af besøgende på vores websted, de mest populære sider, med hvilken browser du surfer til vores websted... På denne måde ved Lens Service BVBA, hvordan alle besøgendes generelle brugeradfærd er. Disse data kan analyseres og bruges til at forbedre vores websted og på denne måde også forbedre brugeroplevelsen. Disse data kan også bruges til at rapportere generelt herom. Under ingen omstændigheder gengives der her persondata. For at kunne anbringe disse cookies behøver vi dit samtykke.
 • Marketingcookies
  Med disse cookies kan vi bedre afstemme vores onlineannoncer efter dine præferencer. For at kunne anbringe disse cookies behøver vi dit samtykke.
 • Cookies med forbindelse til sociale medier.
  Disse cookies gør det muligt for os at integrere vores websted med de forskellige sociale netværks websteder. Et eksempel herpå er ”Likes” om en vare på vores websted. For at kunne anbringe disse cookies behøver vi dit samtykke.

Enhver specifik handling, med hvilken du giver os dit samtykke til at anbringe ikke-funktionelle eller ikke-nødvendige cookies, kan altid gøres om og er aldrig permanent og/eller bindende. Alle allerede installerede cookies fjernes i så fald. Du skal være klar over, at fjernelsen af disse cookies kan medføre en forringet brugeroplevelse.

5. Eksterne cookies

Lens Service BVBA gør brug af såvel egne cookies (”first party cookies”) som af cookies anbragt af tredjepart (”third party cookies”). En oversigt over disse cookies finder du i tabellen under punkt 6.

First party cookies forudsætter, at der ikke gives nogen som helst persondata videre til tredjepart. Data indsamlet ved hjælp af førstepartcookies kan imidlertid godt benyttes til skabelse af rapporteringer udført af tredjepart.

Tredjepartscookies gør det muligt at sende persondata til tredjepart eller direkte via f.eks. en specifik handling på et banner ved hjælp af en spionpixel. Et eksempel er Google Analytics, der gør det muligt for os at gemme oplysninger om:

 • hvordan du er kommet ind på vores side
 • hvilke sider du besøger
 • hvor længe du bliver på vores side.

Disse cookies indeholder ingen oplysninger, som nogen kan identificere. Hvis du foretrækker, at Google ikke registrerer disse oplysninger, kan du vælge at slå dette fra. Flere oplysninger om, hvordan du kan gøre det finder du her.

6. Oversigt over cookies

Nedenstående cookies kan blive brugt på dette websted. Har du spørgsmål, bedes du kontakte os på adressen dpo@lensgroup.eu

7. Kontakt

Har du spørgsmål eller bemærkninger i anledning af cookiepolitikken, kan du kontakte os ved at sende et brev til adressen: Lens Service BVBA, Textielstraat 26, 8790 Waregem, att. Den ansvarlige for databeskyttelse eller sende en e-mail til: dpo@lensgroup.eu