Wanneer er veel licht op een object valt, kan dit zorgen voor het verblinden van het oog. Zoals schittering op het water, de reflectie van een lamp op een tafel of bijvoorbeeld zonlicht dat door een raam schijnt. Dit wordt veroorzaakt doordat de weerkaatsing van licht wordt verstoord door een bepaald oppervlakte. Hierdoor valt het licht niet meer direct in een straal maar in verschillende kleine stralen.

Gevolgen door verblinding

Het is niet direct schadelijk voor het oog, alleen kan licht op objecten als vervelend ervaren worden omdat de ogen sneller worden verblind. Gevolgen hiervan zijn irritaties en blinde vlekken. In het verkeer of tijdens bepaalde activiteiten kan dit gevaarlijk zijn.

Polariserend filter

Een polariserend filter op een bril zorgt ervoor dat er uitsluitend verticaal georiënteerde lichtgolven passeren, waardoor spiegeling en schittering op objecten wordt weggenomen en de verblinding hierdoor verdwijnt. Zo worden de ogen rustig en wordt het comfort in situaties zoals op de weg, verhoogd. Een bril die zorgt voor polarisatie houdt het scheiden van de straling tegen waardoor spanningshoofdpijn, geïrriteerde ogen en eventueel gevaar wordt tegengegaan.