Wanneer een persoon last heeft van de oogstand of wanneer iemand dubbel ziet, kunnen er prismaglazen worden voorgeschreven. Een prisma corrigeert het slechte beeld in het oog. De glazen zorgen er voor dat het beeld in de ogen weer op de plek valt zodat het netvlies weer de juiste beelden waarneemt. Prismata zitten meestal in glazen van brillen maar zijn in enkele gevallen ook te verwerken in contactlenzen. Ook zijn er plak prisma's die tijdelijk hun werk doen.

Wanneer je last hebt van slecht zicht, is het belangrijk om langs te gaan bij een deskundige. Uw orthoptist dient je de juiste prismaglazen of lenzen voor te schrijven anders kunnen er meer klachten ontstaan.